Šolske skupine

  • do 2,5 ur: 120,00 €
  • do 4 zaporednih ur: 145,00 €
  • do 8 ur (*): 225,00 €

Skupine odraslih

  • do 2,5 ur: 140,00 €
  • do 4 zaporednih ur: 170,00 €
  • Krajše celodnevno vodenje (**): 195,00 €
  • Daljše celodnevno vodenje (**): 235,00 €

Cene se štejejo kot minimalne cene.

(*) Odmor za kosilo je vključen. – Kosilo vodnika je v breme skupine oz. naročnika. – V primeru prostega ali suhega kosila vam obračunamo dodatek v znesku 8,00 €, razen če ni bilo predhodno drugače dogovorjeno.

(**) Celodnevna vodenja – Krajše celodnevno vodenje traja do 15.30, daljše celodnevno vodenje pa največ 8 ur in vsekakor najkasneje do 18.00. Vodenje vključuje tudi odmor za kosilo. – Kosilo vodnika je v breme skupine oz. naročnika. – V primeru prostega ali suhega kosila vam obračunamo dodatek v znesku 8,00 €, razen če ni bilo predhodno drugače dogovorjeno.

Cene za spremljanje potovanj

Cena za transfer od 80,00 € + DDV

Cena za poldnevni izlet 120,00 € + DDV

Cena za celodnevni izlet 180,00 € + DDV (stroški in kosilo vodnika so v breme naročnika oz. skupine)

Cena za večdnevno spremljanje 150,00 € + DDV na dan (stroški in kosilo vodnika spremljevalca so v breme skupine oz. naročnika).