Studenti

  • Do 2,5 sata: € 120,00
  • Do 4 uzastopna sata: € 145,00
  • Do 8 sati (*): € 225,00

Odrasli

  • Do 2,5 sata: € 140,00
  • Do 4 uzastopna sata: € 170,00
  • FD (full day) kratki (**): €195,00
  • FD (full day) dugačak (**): €235,00

Cene se računaju “počevši od”.

(*) uračunata pauza za ručak – obrok vodiča je na račun grupe – za lunch pakete ili slobodan ručak uračunavaće se dodatnih 8,00 evra, osim ukoliko se unapred ne postigne drugačiji dogovor

(**) FD – ceo dan kratak: završetak vođenja do 15:30h; dugačak dan vođenje od maksimalno 8 sati i završetak do 18h, sa uračunatom pauzom za ručak, obrokom za vodiča na račun grupe – za lunch pakete ili slobodan ručak uračunavaće se dodatnih 8,00 evra, osim ukoliko se ne postigne drugačiji dogovor

Cene za usluge pratioca grupe

Početna cena za transfer € 80,00 + PDV

Cena za ekskurzije u trajanju od pola dana € 120,00 + PDV

Dnevna cena za uslugu u trajanju od jednog dana € 180,00 + PDV (troškovi i obrok su na račun grupe)

Cena na dan za usluge pratioca grupe za više dana € 150,00 + PDV (troškovi i obrok su na račun grupe)